Python ile hisse senetlerinin yatırım fonlardaki dağılımını bulma

Python ile hisse senetlerinin yatırım fonlardaki dağılımını bulma

Yatırım fonlarında yer alan hisselerin fon içerisindeki dağılımına ait bilgiyi hazır olarak bulmak güç. Fon yönetici şirketler belli periyotlarda KAP‘a fon dağılım raporlarını yayınamakta fakat bu raporları PDF formatında paylaştıkları için fonun hangi hisse senetlerine yatırım yaptığı bilgisini dinamik olarak alması pek mümkün olmuyor. Bu bilgiyi veren firma, aracı kurum ya da web siteleri bulunmaktadır.… Yazının devamı Python ile hisse senetlerinin yatırım fonlardaki dağılımını bulma